თემის მონახაზი

  • #3 - სამუშაო პროგრამები 2

    ამ გაკვეთილზე გრძელდება სამუშაო პროგრამების შესწავლა.