ინსტრუქტორის გზამკვლევი

ადრე ფიქრობდნენ რომ შემოქმედებითი უნარები თანდაყოლილია და გენიალური იდეები მხოლოდ ბუნებით ნიჭიერი ადამიანების თავში იბადება. ახლა უკვე ვიცით რომ შემოქმედებითი უნარები ნებისმიერ ადამიანს გააჩნია, უბრალოდ მათ განვითარება სჭირდება. დიზაინ აზროვნების მეთოდოლოგია, რომელიც მეორე კვირას განვიხილეთ ემპათიის მეშვეობით მომხმარებლის პრობლემის დეფინიციის და იდეის ტესტირებით ინოვაციური იდეების განვითარების საშუალებას გვაძლევს. იდეების გენერირების უამრავი მეთოდი არსებობს, რომელიც იდეების ფორმირების ეტაპზე ორიგინალური იდეების განვითარების საშუალებას გვაძლევს.


ქცემოთ მოცემული ტექნიკების მეშვეობთ კლუბის ინსტრუქტორი ეხმარება კლუბის წევრებს შემოქმედებითი თავდაჯერების მოპოვებაში.

შემოქმედებითი იდეების გენერირების ტექნიკები

Mash-UP- მეშაფი.

მეშაფი ორი განსხვავებული იდეის შერწყმის შედეგად შექმნილი საინტერესო იდეაა. 


Diagram, schematic

Description automatically generatedსავარჯიშო  Aბოლო ცვლილება: Wednesday, July 7 2021, 11:56 AM