თემის მონახაზი

 • კურსის შესახებ

  სასწავლო კურსის მიზნები და ამოცანები: კურსის მიზანია მოსწავლეებს გააცნოს 3D მოდელირების ძირითადი პრინციპები და მახასიათებლები, გამოუმუშაოს დამოუკიდებლად რთული მოდელების, 3D პრინტერის, ანიმაციის, თამაშებისა და სხვა თანამედროვე, აქტუალური მიმართულებებისათვის პროექტების შემუშვების უნარი.


  სასწავლო კურსის შესწავლის წინაპირობები: წინაპირობა არ აქვს (დამწყებებისთვის)


  სწავლების ფორმატი (სწავლების მეთოდი): სალექციო მეცადინეობა (თეორიული მასალის გაცნობა); პრაქტიკული მეცადინეობა


  შენიშვნა: კურსისთვის საჭიროა გამართული ლეპტოპი ან კომპიუტერი, სადაც შესაძლებელი იქნება პროგრამა Fusion 360-ში მუშაობა (ტექნიკური მახასიათებლების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ აქ: https://autode.sk/3g6KpM2


  ძირითადი თემები: 

  • სამგანზომილებიანი გრაფიკის მიმოხილვა

  • საწყისი ობიექტების შექმნა

  • კომპონენტების დაკავშირება

  • სკეჩინგი

  • 3D მოდელირება

  • სკულპტინგი

  • ძირითადი ფორმების და რთული ობიექტების შექმნა

  • ანიმაცია

  • რენდერი

  • რეალისტური მატერიალების შექმნა

  • ტიპოლოგია

  • 3D პრინტერისთვის დიზაინის გამზადება

  • 3D მოდელირების ფაილის ფორმატები


  3D მოდელირების საბაზისო კურსის განმავლობაში:

  მოსწავლეები დაეუფლებიან იმ საბაზო ტექნიკას, რისი ცოდნაც აუცილებელია  სამგანზომილებიან გრაფიკაში სამუშაოდ. მოსწავლეები შეისწავლიან მოდელირების, ანიმაციისა და ვიზუალიზაციის პრინციპებს. თითოეულ შეხვედრაზე მიღებული პრაქტიკული გამოცდილება დაეხმარება მათ გაიმყარონ  ცოდნა 3D პროექტების შექმნაში და წაახალისებს საკუთარი პროეტების და იდეების განხორციელბის დაწყებაში. კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები შეძლებენ იმუშაონ 3D არტისტის პოზიციაზე, როგორც საქართველოში, ისე მის საზღვრებს გარეთ.

  კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს ეცოდინებათ: 

  • Fusion 360-ის ინტერფეისის ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრა;

  • ახალი ობიექტებისა და კომპონენტების შექმნა პარამეტრული მყარი მოდელების და თავისუფალი ფორმის ობიექტების გამოყენებით;

  • ობიექტების ნახაზების შექმნა და ანოტაციების გაანალიზება;

  • სცენის მოდელირება და რეალისტური რენდერი;

  • 3D პრინტისთვის საჭირო ფაილების ფორმატირება;


 • #1 - სამგანზომილებიანი გრაფიკის მიმოხილვა და მასში მუშაობის პრინციპების განხილვა.

  • 3D გრაფიკის როლი და შესაძლებლობები

  • Fusion 360 ის ინტერფეისი, ნავიგაცია, დიაგონალური პანელების მიმოხილვა. 

  • Fusion 360 ის სამუშაო სივრცის მიმოხილვა. 

  • მარტივი ობიექტების განხილვა. 

  (ვიდეო მასალა:  https://drive.google.com/file/d/1AtwLXcpvLLcPsyftiPWGwS24JR1zZd1m/view?usp=sharing )

  • #2 - საწყისი ობიექტების შექმნა გეომეტრიული ფიგურების გამოყენებით

   • 3D  გეომეტრიული ფიგურების შექმნა

   • ობიექტების მოდელირება და დეფორმაცია

   • ობიექტის მანიპულაცია , გადაადგილება, ზომის შეცვლა, ჭრა, გაერთიანება.

   • მოდიფიკატორბის მიმოხილვა  და ობიექტებზე ზემოქმედება

   • Create ,  Modify, Assemble, Construct, Inspect, Insert პანელების განხილვა

   • ფოტოს შემოტანა და მასზე მუშაობა

   (ვიდეო მასალა:  

   https://drive.google.com/file/d/1bS3I-dkF4diUtre3tmceiHh4Em6uD1b4/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ly0ElS5vvxEbBZGFFWcl9jqZDRiBaJTu/view?usp=sharing

   https://drive.google.com/file/d/16ICfrRCh4k6dMExomP2UpmQIxH7cBYLp/view?usp=sharing )

   • #3 - სკეჩინგი მუშაობა 1 - საწყისი ხელსაწყოების გაცნობა

    • Fusion 360-ში  სკეჩში მუშაობის მახასიათელების მიმოხილვა 

    • სკეჩის ობიექტების შემქნელი ხელსაწყოების განხილვა: Line, Rectangle, Circle,
     Arc, Polygon, Ellipse, Slot, Spline, Conic curve, Point.

    • Fusion 360  ტექსტზე მუშაობა.

    • სკეჩის 3D  განზომილებად გარდაქმნა.(Extruding)

    • სკეჩის 3D  განზომილებად გარდაქმნა.(Revolving)

    (ვიდეო მასალა:  https://drive.google.com/file/d/16wAkeI_b1Jfd6a4uclaE816qjAA52RME/view?usp=sharing

    https://drive.google.com/file/d/1evjsKW66UYayiXCzr5QEFlfPFFRz7HdM/view?usp=sharing )

    • #4 - სკეჩში მუშაობა 2 - დამატებითი ხელსაწყოები

     •  Fusion 360 ის სკეჩის Dimension  ( სახაზავის გამოყენება)

     • Mirror, Circular pattern, Rectangular pattern   ( სარკისებური კოპირება, წრიული და მართკუთხა გადამრავლება )

     • Modify ( მოდიფიკაციების ველის განხილვა სკეჩში ) Fillet, Chamfer, Trim,  Extend, Break,  Sketch scale, Offset,  Move/Copy , Change parameters


     • #5 - სკეჩში მუშაობა 3 - შემზღუდავი ხელსაწყოები

      სკეჩში შემზღუდავი ხელსაწყოების განხილვა ( Constraints ) : 

      • Horizontal/ Vertical
      • Coincident
      • Tangent
      • Equal
      • Parallel
      • Perpendicular
      • Fix/Unfix
      • Midpoint
      • Concentric
      • Collinear
      • Symmetry
      • Curvature

      • #6 - 3D მოდელირება 1

       • სამგანზმილებიანი სივრცული მოდელის შექმნა

       • მოდიფიკაცია და ფიზიკური მატერიალების შექმნა

       • 3D ობიექტის ვიზუალი ცვლილება.


       • #7 - 3D მოდელირება 2

        • Fusion 360-ში Extrude, Revolve, Sweep, Loft, Rib, Emboss, ხელსაწყოების შესწავლა

        • Pattern და Mirror-ის გამოყენება

        • Thicken, Boundary Fill- ის მიმოხილვა


        • #8 - 3D მოდელირება 3

         • Fusion 360-ის მოდიფიკაციების ველის განხილვა: Press Pull, Fillet, Chamfer, Shell, Draft, Scale, Combine, Offset Face, Replace Face, Split Face, Split Body, Silhouette Split

         • ობიექტების გადაადგილება და სწორება: Move, copy, Align


         • #9 - სამშენებლო მახასიათებლები/ Construction Features

          • Construction Planes: Offset Plane; Plane at Angle; Tangent Plane; Midplane; Plane through two edges; Plane through three point; Plane tangent to  face at point; Plane along Path; 

          • Construction Axes: Axes through Cylinder/Cone/Torus; Axes perpendicular at point; Axes through two Planes; Axes through  two points; Axes through to Edge; Axes Perpendicular to face at point; 

          Construction Points: Point at Vertex; Points through two edges;  Points through three planes;  Points at Centre of circle/sphere/Torus; Point at edge and plane; Point along path.

          • #10 - ანალიტიკის, გამაერთიანებელი, აზომვითი ხელსაწყოები

           • Distributed Design: Assembly Design Methods; Distributed Design; Joint Origins; Assigning Joints.

           • Component Design Tools :  Rigid Groups; Interference Detection; Miscellaneous Joint Tools.

           • #11 - Sculpting 1

            • რთული ფორმების შექმნა, სკულპტინგი

            • Form- ის მოდიფიკაციების ველის განხილვა: Edit form,  Edit by curve, Insert edge, Subdivide, Insert pont, merge edge, Bridge, Crease, Bevel Edge, Slide Edge, Smooth, Pull.


            • #12 - Sculpting 2

             • Display Mode, დაბალი პოლიგონების მოდიფიკაცია და ობიექტებზე Sub Division-ის მომატება

             • ადამიანის სახის ტიპოლოგიის აწყობა


             • #13 - ანიმაცია

              • ანიმაცია და მისი ძირითადი პარამეტრები;

              • Storyboard ის შექმნა;

              • დრო, ანიმაციის სიჩქარე;

              • ანიმაციის keyframe  პარამეტრები;

              • კამერის პარამეტრები და მისი ანიმაცია


              • #14 - რენდერი

               • რენდერი - სცენის მოდელირება;

               • კამერის მონტაჟი 

               • ტექსტურის, განათებისა და რენდერის პარამეტრები;

               • HDRI  - ის მოდიფიკაცია, 

               • ექსპორტი


               • #15 - ფაილის ფორმატები და ნახაზის ანოტაციის გამზადება

                • Export:  F3D; IPT; DWG; DXF; FBX; OBJ; SAT; SKP; STL; SMT;

                • ნახაზის დეტალიზაცია: ნახაზის შექმნა, ანოტაციის  გამზადება, ნახაზის ჩამოტვირთვა

                • #16 - ფინალური დავალება

                 • საფინალო დავალების შეფასება

                 • განვილილი მასალის შეჯამება

                 • სამომავლო რჩევები და რეკომენდაციები


                 დავალება: გამოცდის ტიპი: გამოცდის ფარგლებში სტუდენტები შექმნიან მინიმალისტურ 3D დიზაინს