თემის მონახაზი

 • კურსის შესახებ

  WordPress კლუბის მიზანია ახალგაზრდებში საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართ ინტერესის ამაღლება, სერვერების, ვებ-ტექნოლოგიებისა და ვებ-საიტების მიმართ ცოდნის ჩამოყალიბება, ძირითადი პრინციპების შესწავლა და სამომავლო განვითარებაზე სწორი მიმართულებების მიცემა.

  WordPress-ის შესწავლა „სამუშაო წიგნის“ მიხედვით იქნება შესაძლებელი, სადაც ჩამოყალიბებული იქნება ძირითადი და არჩევითი თავები.

  ძირითადი თავების გავლის შემდეგ, ახალგაზრდებს საშუალება ექნებათ საკუთარი ინტერესების მიხედვით აირჩიონ ხუთი ძირითადი მიმართულებიდან ერთ-ერთი, რომლის უკეთ დაუფლების შემთხვევაშიც მომავალში შეძლებენ შეძლებენ როგორც კარიერულ წინსვლას, ასევე დამატებითი შემოსავლის გაჩენასა და მიღებული ცოდნის საკუთარი სურვილის მიხედვით გამოყენებას. • #1 - ინტერნეტის ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები და მიმოხილვა

  საკითხები:

  1. ინტერნეტის შექმნის ისტორია
  2. ინტერნეტის განვითარების ძირითადი ეტაპები
  3. Web-ის შექმნის ისტორია
  4. Web 2.0 – ინტერნეტ რესურსი როგორც პლატფორმა, რა არის Web და როგორი პრინციპით მუშაობს
  5. პროგრამული ენები, ფრეიმვორქები, ძრავები და მათი განვითარება
  6. რა არის დიზაინი
  7. ვებ-დიზაინის ძირითადი ელემენტები
  8. ვებ-გვერდის სტრუქტურა
  9. ვებ-გვერდის ბადე (Grid)

  სწავლის შედეგები:

  1. ექნება ზოგადი წარმოდგენა ინტერნეტის შესახებ.
  2. ექნება ზოგადი ინფორმაცია ინტერნეტის განვითარების ძირითადი ეტაპების შესახებ.
  3. გაეცნობა Web-ის შექმნის ისტორიას.
  4. ექნება ზოგადი ინფორმაცია და განასხვავებს Web 2.0- წინამორბედისაგან.
  5. შეძლებს განასხვაოს პროგრამული ენების, ფრეიმვორქებისა და ძრავების მცნებები ერთმანეთისგან.
  6. ექნება ზოგადი წარმოდგენა ვებ-დიზაინის შესახებ.
  7. შეიტყობს დეტალებს ვებ-დიზაინის ძირითადი ელემენტების შესახებ.
  8. შეეძლება ვებ-გვერდის სტრუქტურის ზოგადი განსაზღვრა.
  9. ჩამოუყალიბდება შთაბეჭდილება ვებ-გვერდის ბადის შესახებ.


 • #2 - ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა

  საკითხები:

  1. როგორ ვიწყებთ საიტზე მუშაობას (პროცესები)
  2. პროექტის ბრიფის ჩამოყალიბება და გაანალიზება
  3. საიტის სტრუქტურის შინაარსობრივად დალაგება

   

  სწავლის შედეგები:

  1. ეცოდინება საიდან და როგორ დაიწყოს საიტზე მუშაობა.
  2. გაიგებს რა არის და რისგან შედგება პროექტის ბრიფი.
  3. შეძლებს შინაარსობრივად დაალაგოს საიტის სტრუქტურა.
  4. შეძლებს განაცალკევოს და დააჯგუფოს ინფორმაცია სხვადასხვა ტიპის განყოფილებებში განსათავსებლად.
  5. შეძლებს საპრობლემო სფეროს მიხედვით საიტის მიზნებისა და ფუნქციონალურობის ჩამოყალიბებას.
  6. შეძლებს კონკურენტი საიტების მოძიებას და მათში გასაუმჯობესებელი ნიუანსების აღმოჩენას.


 • #3 - WordPress-ის ადმინისტრირების მხარის მიმოხილვა

  საკითხები:

  1. WordPress-ის ძრავის სისტემური კომპონენტები
  2. სამართავი პანელის ძირითადი აღწერილობა
  3. საჭირო სისტემური მოთხოვნებისა და ძირითადი პარამეტრების აღწერა

   სწავლის შედეგები:

  1. შეძლებს ამოიცნოს WordPress-ის სამართავი პანელი.
  2. ეცოდინება WordPress-ის ძრავის სისტემური კომპონენტების ჩამონათვალი.
  3. შეძლებს WordPress-ის სამართავი პანელის ელემენტების მოკლედ დახასიათებას.
  4. გაეცნობა WordPress-ის ინსტალაციის მოთხოვნების ტექნიკურ დეტალებს.


 • #4 - ვებ-სერვერის ინსტალაცია ლოკალურ მანქანაზე

  საკითხები:

  1. რა არის ვებ-სერვერი
  2. რა არის მონაცემთა ბაზის სერვერი
  3. „XAMPP“ პროგრამული პაკეტის დაყენება „Windows“ ოპერაციულ სისტემაზე 

  სწავლის შედეგები:

  1. შეიტყობს ინფორმაციას სერვერის არსის შესახებ.
  2. ეცოდინება რას ეწოდება და რას წარმოადგენს ვებ-სერვერი.
  3. ეცოდინება რას ეწოდება და რას წარმოადგენს მონაცემთა ბაზის სერვერი.
  4. შეძლებს ლოკალური ვებ-სერვერის გამართვას Windows ოპერაციულ სისტემაზე.
  5. შეძლებს ამოიცნოსMySQLდაMariaDB“-ის მონაცემთა ბაზისphpMyAdmin“-ის სამართავი პანელი.


 • #5 - WordPress-ის ინსტალაცია

  საკითხები:

  • WordPress-ის ინსტალაცია ლოკალურ მანქანაზე
  • WordPress-ის ინსტალაცია გარე წყაროზე

  სწავლის შედეგები:

  • შეძლებს დააინსტალიროს „WordPress“-ის სისტემა ლოკალურ მანქანაზე.
  • შეძლებს დააინსტალიროს „WordPress“-ის სისტემა გარე წყაროზე.
  • შეძლებს შექმნას „MySQL“-ის მონაცემთა ბაზა ლოკალურ მანქანაზე.
  • შეძლებს შექმნას „MySQL“-ის მონაცემთა ბაზა გარე წყაროზე.
  • „WordPress“-ის ინსტალაციისას აღმოაჩენს განსხვავებებს ლოკალურ და გარე წყაროს შორის.
  • შეძლებს ამოიცნოს „cPanel“-ის სამართავი პანელი.
  • გაეცნობა „cPanel“-ის რამოდენიმე კომპონენტს.

 • #6 - მონაცემების იმპორტი და ექსპორტი

  საკითხები:

  1. ლოკალური ასლის მიგრაცია რეალურ გარემოზე

  2. ვებგვერდის მასალების იმპორტირება და ექსპორტირება


  სწავლის შედეგები:

  1. შეძლებს მოახდინოს ლოკალურ მანქანაზე დაინსტალირებული „WordPress“-ის რეალურ გარემოზე გადატანა.

  2. შეძლებს ვებგვერდის მასალების ექსპორტირებას რეალურ გარემოზე დაინსტალირებული „WordPress“-იდან.

  3. შეძლებს ვებგვერდის მასალების იმპორტირებას რეალურ გარემოზე დაინსტალირებულ „WordPress“-ში.

  4. გაეცნობა „cPanel“-ის დამატებით რამოდენიმე კომპონენტს.


 • #7 - კონტენტის მართვა

  საკითხები:

  1. განსხვავება გვერდებსა და პოსტებს შორის

  2. ტექსტური მასალის შექმნა (ვიზუალური ედიტორი/HTML ედიტორი)

  3. პოსტების სტატუსები, ხილვადობა და გამოქვეყნების დროის მართვა

  4. გვერდებსა და პოსტებში ბმულების დამატება

  5. ფოტომასალის ატვირთვა, სურათების დამუშავება, მოჭრა, მასშტაბირება და ვებისთვის ოპტიმიზება


  სწავლის შედეგები:

  1. ეცოდინება ძირითადი განსხვავებები გვერდებსა და პოსტებს შორის.

  2. შექმნის ახალ პოსტებს ვიზუალური ედიტორით.

  3. შექმნის ახალ პოსტებს HTML ედიტორით.

  4. გაერკვევა „WordPress“-ის პოსტების სტატუსებში.

  5. გაერკვევა „WordPress“-ის პოსტების ხილვადობის პარამეტრებში.

  6. ეცოდინება პოსტის გამოქვეყნების დროის მართვა.

  7. შეძლებს პოსტებზე თეგების მითითებას.

  8. შეძლებს არსებული პოსტების რედაქტირებას.

  9. შეძლებს განათავსოს ბმულები პოსტებში.

  10. ეცოდინება პოსტებში ფოტომასალის ატვირთვა, სურათების დამუშავება და ვებისთვის ოპტიმიზება.

  11. გაეცნობა სხვადასხვა სახეობის მედია ბლოკებს.


 • #8 - კატეგორიები და იერარქიული მიდგომა

  საკითხები:

  1. რა განსხვავებაა კატეგორიებსა და თეგებს შორის, როგორ შევქმნათ და ვმართოთ ისინი

  2. კატეგორიის მნიშვნელობა, შექმნა, რედაქტირება

  3. გვერდებისა და ქვე-გვერდების შექმნა

  4. კატეგორიის მიბმა გვერდებსა და პოსტებზე


  სწავლის შედეგები:

  1. განასხვავებს კატეგორიებს და თეგებს ერთმანეთისგან.

  2. შეიტყობს კატეგორიების გამოყენების შესაძლებლობებს.

  3. შეძლებს შექმნას, დაარედაქტიროს და წაშალოს კატეგორიები.

  4. შეძლებს შექმნას ქვე-კატეგორიები და ააგოს იერარქიული სტრუქტურა.

  5. შეძლებს შექმნას ქვე-გვერდები და ააგოს იერარქიული სტრუქტურა.

  6. შეძლებს მიანიჭოს არსებულ პოსტებს სხვადასხვა კატეგორიები.


 • #9 - Wordpress კომპონენტები

  საკითხები:

  • რა არის ფლაგინი - მოძიება/შერჩევა/დამატება (უფასო და ფასიანი ფლაგინები);

  • თემები -შერჩევა/დაყენება (უფასო და ფასიანი თემები);

  • აუცილებელი ფლაგინები, რომლებიც გაგიადვილებთ მრავალფეროვანი ვებ გვერდის შექმნას;

  • Visual Composer


 • #10 - Wordpress-ის სტრუქტურა

  საკითხები:

  Slider Revolution სლაიდერის შექმნა რევ. სლაიდერით;

  Elementor გვერდების აწყობა ელემენტორით; • #11 - შესავალი Front-end ში

  საკითხები:

  რას მოიცავს front end(html,css,js) ზოგადი მიმოხილვა;

  სერვერების მუშაობა (request/response);

  http  vs https;

  ტექსტის ედიტორები;

  შესავალი html სინტაქსში;

  თეგები,ატრიბუტები და მათი მნიშვნელობები;


  html ტეგების განხილვა(div, section, article, nav, ul, li, a, p, span, h1-h6, header, footer, head, body, meta tags, table, td, tr,th, form, input types.)

  html attributes

  აბსოლუტური და რელატიური მისამართი;

  დოკუმენტის სტრუქტურა img-ს მაგალითზე;

  ბრაუზერის დებაგინგ თული(inspect element) • #13 - Forms / CSS display property

  საკითხები:

  CSS

  სელექტორები 

  html ტექსტის ფორმატირება - align, color, background, italic, bold, underline, lists;

  display property (block,inline,inline-block,none)

  display: flex;


 • #15 - CSS მოქმედებები HTML-ზე

  საკითხები: 

  • hover

  • active

  • animations

  • advanced hover effects


  მობილური და პლანშეტური ვერსიის შექმნა


  css media rules - რესფონსივ ლეიაუთის შექმნა

  ძირითადი თეგები და მათი გამოყენების პრინციპები

  ანიმაციის კეთების ტექნიკა და რა უნდა გავითვალისწინოთ სანამ წერას დავიწყებთ.